Prawo pracy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Co istotne naszą ofertę kierujemy zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Gwarantujemy fachowe doradztwo oraz reprezentację przed sądem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy też wewnętrznymi organizacjami zakładowymi. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć wynikających ze sporów pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.

dłonie

W szczególności  pomożemy Państwu w zakresie:

 • ustalenia stosunku pracy,
 • przywrócenia do pracy,
 • uzyskania odszkodowań z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • mobbingu oraz dyskryminacji,
 • doboru form oraz warunków zatrudnienia,
 • negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • egzekwowania prawi i obowiązków pracodawców oraz pracowników,
 • wypłat zaległych wynagrodzeń i premii,
 • zakazu konkurencji,
 • wydania świadectwa pracy.

 

Ubezpieczenia społeczne

Nasza kancelaria pomoże Państwu również w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych. Oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne, które zabezpieczy interesy naszych klientów. Co istotne kwestie dotyczące  ubezpieczeń społecznych są ściśle powiązane z prawem pracy, dlatego dotykają zarówno pracodawców. Podejmujemy się nawet najbardziej skomplikowanych spraw, ponieważ posiadamy wieloletnie doświadczenie.

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami dotyczącymi prawa ubezpieczeń społecznych:

 • reprezentowanie klientów w sporach z ZUS oraz KRUS
 • podważanie zasadności wypłaty zasiłku chorobowego,
 • odwołania od odmowy przyznania lub odebrania prawa do renty,
 • odwołania i odmowy do przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego,
 • odwołania od odmowy przyznania emerytury, bądź emerytury pomostowej;
 • uczestniczenie w mediacjach i negocjacjach,
 • pisanie pism procesowych na każdym etapie postępowań.