Obsługa windykacyjna

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę windykacyjną, która pozwoli odzyskać należności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oparte na skutecznym dochodzeniu pieniędzy należnych naszym klientom. Praktyki działań oraz narzędzia dobieramy zawsze indywidualnie do Państwa spraw. Jest dla nas niesamowicie istotne by klienci osiągali założone przez siebie efekty przy jednoczesnym zachowaniu dobrego imienia. Nasze działania na każdym etapie są zgodne z przepisami prawa i etyką.

kalendarz i monety

Jak dochodzimy należności?

Przeprowadzimy dla Państwa windykację oraz ściąganie należności z osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. W ramach naszych usług zajmiemy się m.in. takimi czynnościami jak:

  • obsługa windykacyjna podmiotów gospodarczych na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym,
  • windykacja pojedynczych wierzytelności,
  • reprezentacja wierzyciela na każdym etapie postępowania,
  • przygotowanie ugody,
  • prowadzenie mediacji,
  • prowadzenie do egzekucji wierzytelności.