Prawo rodzinne – alimenty, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, które dotyka często najcięższych życiowych sytuacji. Wszak reguluje ono najważniejsze kwestie majątkowe i niemajątkowe dotykające każdej rodziny. Ta gałęź prawa posiada swoje podstawowe zasady, do których należą dobro dziecka, ochrona rodziny oraz uniezależnienie stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. Gwarantujemy pełną poufność oraz empatyczne podejście. Komfort i dobro naszych klientów jest dla nas niesamowicie istotne.

kobiety u prawnika

Jakiej problematyki dotyka prawo rodzinne?

Prawo rodzinne reguluje głównie sprawy związane z instytucją małżeństwa oraz wszelkimi kwestiami z nią związanymi. Począwszy od jego zawarcia przez wspólności ustawowe, aż po rozwód i jego skutki. Jednak prawo rodzinne dotyka także dzieci, w szczególności gdy ich rodzice się rozstają. Należy wtedy uregulować prawnie sprawowanie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, dostarczenie środków utrzymania. Przy czym w trosce o dobro dziecka powinno odbywać się to w możliwie jak najsprawniejszy i łagodny sposób.

W ramach prawa rodzinnego zajmujemy się przede wszystkim takimi sprawami jak:

 • rozwody,
 • separacje,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie alimentów,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie pochodzenia dziecka,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • wydanie zarządzeń opiekuńczych,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie rodziny zastępczej i opieki nad dziećmi.