Prawo spadkowe adwokat Żyrardów

Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu prawa spadkowego. Nasi profesjonaliściprzyjmują i reprezentują osoby zamieszkałe na terenie Żyrardowa i okolic. Do najczęstszych należy niewątpliwie sytuacja, w której zmarły odszedł bez pozostawienia testamentu. W takich chwilach może pojawić się potrzeba ustalenia spadkobierców zgodnie z prawem dziedziczenia obowiązującym w Polsce. Nasz adwokat w Żyrardowie pomoże w określeniu, kto ma prawo do dziedziczenia oraz podpowie, jakie kroki należy wykonać w procesie podziału majątku. Pomożemy również w spornych kwestiach dziedziczenia, gdy pojawiają się konflikty między spadkobiercami dotyczące podziały majątku lub interpretacji woli zmarłego. W takich sytuacjach pomożemy w mediacji lub podejmiemy się reprezentowania Państwa przed sądem.

Podział majątku po zmarłym

Podział majątku po zmarłym to proces określenia, jak majątek pozostawiony przez osobę zmarłą zostanie podzielony między spadkobierców lub beneficjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną w testamencie. Proces ten jest ważnym etapem dziedziczenia i może się różnić w zależności od okoliczności indywidualnego przypadku.

Jeśli testament nie został sporządzony lub jest nieważny – majątek zostaje podzielony zgodnie z przepisami prawa dziedziczenia. W takim przypadku spadkobiercy są określeni na podstawie stopnia pokrewieństwa. Warto podkreślić, że proces podziału spadku może być skomplikowany i trudny. Pomożemy w przejściu przez postępowanie, systematycznie informując Państwa o kolejnych krokach i decyzjach.