Sprawy majątkowe adwokat Błonie

Wiele spraw majątkowych może być złożonych i wymagać dogłębnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności radzenia sobie z różnymi aspektami prawno-finansowymi. Dlatego warto powierzyć sprawy majątkowe adwokatowi reprezentującemu osoby zamieszkałe na terenie Błonia, który przeprowadzi Państwa przez ten kłopotliwy proces. Nasi specjaliści pomogą w przypadku:

  • rozwodu lub separacji – zwłaszcza gdy istnieje wspólny majątek do podziału, warto zastanowić się nad wynajęciem prawnika; pomożemy w osiągnięciu sprawiedliwego i zgodnego z przepisami prawa podziału majątku;
  • majątku znacznej wartości – jeśli dysponują Państwo dużym majątkiem, pomożemy w prawidłowej wycenie oraz odpowiednim podziale tych zasobów;
  • sporów – pomożemy jako mediatorzy i reprezentanci;
  • trudnych, zawiłych spraw i dokumentów –takich jak umowy, testamenty lub inne dokumenty mające wpływ na podział majątku, prawnik może pomóc w ich zrozumieniu i interpretacji.

Czym jest majątek osobisty małżonków?

Majątek osobisty małżonków to nic innego, jak aktywa i zobowiązania, które przynależą do każdego z małżonków oddzielnie – niezależnie od stanu ich małżeństwa. Jest to majątek, który został nabyty przed zawarciem małżeństwa lub po nim, ale został zachowany oddzielnie jako własność jednego z małżonków. Nazywany także majątkiem odrębnym może obejmować także darowizny i spadki otrzymane indywidualnie, a także te aktywa, które zostały zdefiniowane jako majątek odrębny w umowie małżeńskiej lub w inny sposób udokumentowane jako oddzielna własność. W przypadku rozwodu lub separacji majątek osobisty zazwyczaj pozostaje własnością danego małżonka i nie podlega podziałowi między małżonkami.